Browsing Tag

proletariat

signal-attachment-2019-05-02-175906

Oppdatert: Protester og markeringer på første mai

TFM har fått inn rapporter fra protester og markeringer i fire byer; Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. I tillegg har 1. mai blitt markert andre steder med plakater, og det er rapportert om lokale propagandaoffensiver. TFM har mottatt mange bilder og rapporter fra graffiti, plakater, klistremerker og utdeling av flyers.

Gule vester og kommunister

Proletariatet og revolusjonen

Kapitalismen skaper proletariatet i seg sjøl, fordi kapitalen skapes av utbyttinga av denne klassen, men proletariatet må også bli en klasse for seg sjøl. Det må bli sjølbevisst, bevisst sin egen stilling og sitt eget potensiale. De første bølgene med proletarisk organisering lyktes i stor grad med dette, de fleste proletarer så på seg selv som proletarer og la stor vekt på det. Vi kan og må lykkes med dette igjen og i enda større grad.

Foodora_messenger

Kapitalisme betyr større forskjeller i Norge

LO-avisen Fri Fagbevegelse rapporterer om større forskjeller i Norge. De rike blir rikere. De fattigste arbeiderne sakker etter med null lønnsvekst. Dette er et eksempel på at Norge har et proletariat som undertrykkes og utbyttes, og at det finnes grupper som merker på kroppen at vi lever i et kapitalistisk land.

Bygg i solnedgang

Mister jobben – får tilbud om bemanning

I mange kommuner og offentlige institusjoner, er det svært vanskelig å få fast jobb. Men hardest rammes de nederste sjiktene i proletariatet. Proletær ungdom uten utdanning eller arbeidserfaring har få andre alternativer, enn vikariat og bemanning.

worker3

Vi skal organisere proletariatet

Vår oppgave er å organisere proletariatet. Kommunistpartiet skal være organisasjonen av de mest framskredne og aktive i proletariatet. Den høyeste formen for proletariatets organisering. Og vår organisering av massene må bygge på organisering av større deler av proletariatet.

arbeidere fiskerinæringen fabrikk norge

Proletariat eller arbeiderklasse?

Da Tjen Folket diskuterte og vedtok sitt første program i 2008, var jeg en tilhenger av å konsekvent erstatte ”proletariat” med arbeiderklasse. Jeg oppfatta disse ordene som synonyme i dag, og siden jeg mente de betydde det samme – så foretrakk jeg ”arbeiderklasse” siden det var lettere og mer norsk.