Browsing Tag

Revolusjon

Mao

Reis maoismens røde og uslåelige fane!

På 126-årsdagen til formann Mao Zedong, den 26. desember.

Det som for et par tiår siden så ut til å være langt unna, er i dag klart: marxismen-leninismen-maoismen gjør mektige framskritt for å bli anerkjent og håndheva blant verdens kommunister. Denne stien har formann Gonzalo staka ut, han har også leda denne kampen, for det var han som definerte maoismen som marxismens nye, tredje og høyeste stadium, og som mesterlig systematiserte og oppsummerte den på den første partikongressen til Perus Kommunistiske Parti (PKP) for tretti år siden.

7787934396_cf85e225c9_b

Intervju om opprøret i Chile

Jeg tror dette allerede har skapt forandringer, i mentaliteten til folket, til folk som var redde, som minnes diktaturet med skrekk, de er ikke redde lengre. Og opprøret styrker hver dag kontakten mellom folk, å være nærmere familien sin, å se menneskene rundt seg, å tenke på naboen, den som sitter ved siden av deg på bussen.

2019_Denmark_Riots_6

Debatt: Folkekrig, krisa og det å ikke slå først

Det er mye rart og spesielt med Norge, men det er ikke en helt egen politisk-økonomisk orden i Norge som skiller seg kvalitativt og fundamentalt fra andre kapitalistiske land. Kvantitativt er Norge mer stabilt og rikere og mer sosialdemokratisk osv. Men kvalitativt er det et kapitalistisk land, et imperialistisk land, med et proletariat, marginaliserte grupper, marginaliserte områder osv. Det ble ført krig her på 40-tallet og det kan føres krig her nå.

HhkDPSB-tquLUPiYB770fgQlpvPNV6F3mTwC91Tp5_Vw

Stalin: Strategi og taktikk

Fra dette tema tar jeg seks spørsmål: a) strategi og taktikk som vitenskapen om ledelsen av proletariatets klassekamp; b) etappene i revolusjonen, og strategien; c) flo og ebbe i bevegelsen, og taktikken; d) den strategiske ledelse; e) den taktiske ledelse; f) reformisme og revolusjonisme.