Browsing Tag

Sosialistiske Sovjetunionen

Lenin croppa fra plakat

Leninisme eller sosialimperialisme

LENINISME ELLER SOSIALIMPERIALISME er en flengende avsløring av Sovjets Utvikling fra sosialisme til imperialisme. Artikkelen er laget av Kinas Kommunistiske Parti. Mao Tsetungs sammenfatning av dagens Sovjet-system er offentliggjort her for første gang: “Sovjet-Unionen er i dag underlagt borgerskapets diktatur, et storborgerskapets diktatur, et diktatur av den tyske fascistiske typen, et diktatur av Hitler-typen.”

1532-770

Trotskisme mot leninisme fra 1904 til 1917

Trotskistene forsøker å framstille Trotskij som Lenins nære medarbeider og en ekte bolsjevik. I Fjerde Internasjonalens grunnlagsdokument vedtatt i 1938 (kalt Overgangsprogrammet), omtaler trotskistene seg selv som “bolsjevik-leninister” for å understreke sin sterke tilknytning til Lenin og bolsjevikene. Dette er langt fra sannheten om forholdet mellom Lenin og Trotskij.