Browsing Tag

Spørsmål og svar

CPP 50th Anniversary

Kaderparti eller ”masseparti”?

Siden Marx har kommunistene villet være de mest målbevisste innafor arbeiderbevegelsen. En forutsetning for dette var teoretisk innsikt i hvordan arbeiderklassen må organisere seg for å avskaffe kapitalismen. Kommunistenes Forbund, der Marx var med, organiserte seg med sikkerhetspolitikk. Reformismen i arbeiderbevegelsen har derimot omfavnet ”massepartiet” som organisatorisk linje.

1749-770

Persondyrking?

Tjen Folket anklages av og til for persondyrking fordi vi bruker de fem store (Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao) som symbol i arbeidet vårt. Er det vi som er de største persondyrkerne?

2296-770

Litt om forholdene under kommunismen

De økonomiske forholda i et kommunistisk samfunn er preget av felleseie. Dvs at alle viktige redskaper og verdier i samfunnet hører til fellesskapet – fullt og helt. Fabrikker, jordbruksjord, veier, kommunikasjon, vann osv. vil alt sammen være i fellesskapets eie og under kontroll av kollektivet.

1069-770

Hvem er fienden?

Sosialdemokrati og revisjonisme er de farligste fiendene til kommunister og revolusjonære – og til hele arbeiderklassen. Dette har de vist de siste 100 årene, der forræderiene til falske arbeiderledere og falske kommunister har utsatt revolusjonene gang på gang.