Artikler om KLASSISKE

Mangler bilde

Kritikk av Gothaprogrammet

Karl Marx: Kritikk av Gothaprogrammet Oversatt fra tysk.

Mangler bilde

Prinsipprogram for Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene)

Vedtatt på det 2. landsmøtet november 1976

Ungdomsforbundet må ta omsyn til særtrekka ved ungdommen i arbeidet sitt

Tjen Folket har scannet og korrekturlest denne talen av formann Mao fra da han mottok presidiet i Nye Demokratiske Kina’s Ungdomsforbund’s andre nasjonale kongress, den 30. Juni 1953.

Sitater av Mao Zedong

Sitater fra formann Mao Tse-Tung. Denne versjonen ble utgitt av Forlaget for fremmede språk i Peking i 1969.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!