Som en smakebit på nyeste nummer av Tjen folkets blad Til kamp legger vi ut intervjuet med organisasjonens talsperson Henrik Ormåsen, som klargjør Tjen folkets linje i forhold til høstens stortingsvalg. Abonnement på Til kamp kan bestilles gratis her.

Til kamp har snakka med Tjen folkets talsperson Henrik Ormåsen om stortingsvalget. “Boikott valget og bli med oss og slåss!” oppfordrer han.

Etter grundige diskusjoner i Tjen folket er konklusjonen klar. Tjen folket oppfordrer folk til å ikke stemme på noen av partiene som stiller til høstens valg. Hvorfor har Tjen folket konkludert det slik ?

To borgerlige alternativer

Henrik Ormåsen: Vi har grovt sett bare to regjeringsalternativer. Alternativene er fortsatt “rødgrønt” eller tilbake til en type Høyre-regjering. Media og partiene prøver å fremstille disse som veldig forskjellige. […] Begge alternativene vil at arbeiderklassen skal betale for krisa i kapitalismen gjennom arbeidsløshet og mer utgifter for å leve. Begge alternativene er altså dårlige for folket.

TK: Men er ikke helvete løs om Frp vinner valget ?

Henrik Ormåsen: Noen sammenligner Frp med Hitler-fascismen. Vi mener at det ikke er en holdbar analyse. I de fleste store spørsmålene står Frp for det samme som Høyre og Ap. Frp har enda verre meninger på en del viktige punkter, men Frp vil ikke avskaffe det lille demokratiet vi har i dag. Norsk asylpolitikk er ikke human med Ap. Vi vil ikke støtte deres råtne politikk, for å unngå en litt mer råtten versjon av det samme systemet. Vi vil vekk fra dette systemet, og da vil vi ikke bli fanget til å bare velge mellom kapitalismens forskjellige fjes.

TK: Hva med SV – kan ikke de dra Ap til venstre?

Henrik Ormåsen: Tvert imot. Det er Ap – hjulpet av SV-ledelsen – som gjør SV til et vanlig “ansvarlig” parti. SV svelger kamel på kamel, når de godtar sak på sak som de hevder at de er mot. De har solgt seg på krig, miljø og fattigdom, bare for å få lov til å dra litt i Stoltenbergs venstre øre. I det siste har har til og med KrF-lederen påpekt at SV svelger kameler i miljøsaken. I stedet for å sette makt bak krava, har SV bare markert uenighet i viktige spørsmål som innføringa av EUs tjenestedirektiv og regjeringas strengere asylpolitikk. Dette blir tomme ord uten handling.

SV og Rødt fører folk vekk fra opprør

SV har skuffa mange velgere siden de valgte å gå inn i regjering med Arbeiderpartiet. Dette fører til apati blant mange ærlige mennesker som ønsker forandring og et mer menneskevennlig samfunn. Sosialdemokrater fører folk bak lyset, og det er vår oppgave som kommunister å avsløre partier som SV og Ap.

TK: Men da blir det vel kritisk støtte til Rødt i år som forrige gang?

Henrik Ormåsen: Rødt har tatt et klart standpunkt for “rødgrønn” regjering. De vil bli et støtteparti for Jens Stoltenbergs nyliberalisme og krig. De mest ledende folka i Rødt, som Erling Folkvord og Torstein Dahle, sier åpent at Rødt vil ta SV sin plass. Rødt blir en “kritisk røst” innenfor rammene av kapitalismen. At de i dagens situasjon støtter en borgerlig regjering mot et annen, er et klart tegn. De vil ikke være et uavhengig revolusjonært alternativ – Rødt er fornøyd med å være hale på den rødgrønne grisen.

Rett å boikotte

På mange måter er dette en videreføring av RV sin praksis i lange tider, men det er et brudd med RV sin opprinnelige sjel: opprøret og sosialismen. De blir et reint sosialdemokratisk valgparti der alt handler om stemmer og politisk spill. Vi tror ikke sosialismen kan vinnes gjennom stortingsvalg, men gjennom at folk organiserer seg og slåss for revolusjon. Når vi ikke er sterke nok sjøl til å stille et sterkt kommunistisk alternativ i hele landet, så er det ingen alternativer igjen som tjener folket.

Organiser deg!

Når ting er som de er så er det riktig å boikotte valget. Det viktigste for oss er å oppfordre folk til å organisere seg og gjøre opprør mot kapitalismen. Når folk arbeider sammen og slåss uten å gi seg, så kan vi utrette mye. Selv uten å avskaffe kapitalismen, så kan vi vinne noen seire. Men vi mener at uten kommunisme så vil systemet fortsette å være dårlig for flertallet. Kommunismen blir bare en drøm hvis folk ikke arbeider for revolusjon.

TK: Sjøl om Tjen folket oppfordrer til boikott av valget, kommer Tjen folket ungdomsorganisasjon RKU til å dra på en del skoler i forbindelse med valgkampen. Hvorfor det?

Henrik Ormåsen: Tjen folket og RKU er et alternativ til de etablerte politiske partiene siden vi vil ha et helt annet samfunn. Det viktigste for oss er å organisere folk. Den eneste muligheten vi har til å spre vår politikk, er å komme oss ut på gata og på skolene og snakke med vanlige folk. Men vi kommer nok ikke til å bli en del av det tradisjonelle valgkampsirkuset. Der partiene bare vil at mange skal stemme på dem, vil vi organisere folk til å gjøre noe sjøl.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!