Tjen folket har den siste tida blitt utsatt for en veldig antikommunistisk kampanje i regi av Dagbladet.

Også andre medier har fulgt etter ballen, men veldig sjelden sluppet til Tjen folket. Her er noen tekster som besvarer en del spørsmål.

Her er den fulle versjonen av en kronikk i Dagbladet trykt 18. mai:

Kommunister og organisasjonsfrihet

Her er et leserbrev publisert i Klassekampen 15. mai:

Løgn fra Klassekampen

Dette leserbrevet ble sendt til Dagbladet etter deres oppslag den 14. mai:

Hvem driver med hærverk?

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!