Omtrent på dagen åtte år etter angrepet på Irak i mars 2003 vedtok imperialistene med USA i spissen å bombe Libya. Norge er med på dansen med F16-fly, men krigsmotstanden i Norge glimrer likevel med sitt fravær.

Fredsinitiativet kaller det fine nettverket seg som skal organisere krigsmotstanden i Norge. Men nå er det stille fra nettverket. På nettsidene deres kan vi i stedet lese om løpeseddelen for Fredsmarsj 2011 og en innkalling til årsmøtet 2011, som ble holdt i februar. Hva som ble vedtatt på årsmøtet kan vi ikke lese noe om. Heller ikke kan vi som sagt lese noe om Libya.

Om seg selv skriver Fredsinitiativet at de er “ein allianse av organisasjonar, lokale grupper og enkeltpersonar som arbeider for fred og mot åtakskrig.”

Men sannheten er at Fredsinitiativet – som nettverk flest – har vist seg ubrukelig i å fronte krigsmotstanden i Norge. Ikke bare gjør nettverksorientert organisering det umulig å få til en varig organisasjonsstruktur, men det er også mer eller mindre umulig å få til skarpe politiske uttalelser og stille klare krav når SV skal være en del av det hele.

Regjeringspartiet SV kastrerte Fredsinitiativet

Hvis vi tar en kikk på historia, er det lett å se at SVs rolle i Fredsinitiativet har vært meget skadelig. I 2007 gikk årsmøtet i Fredsinitiativet av stabelen dagen etter at den «rødgrønne» regjeringa vedtok å trappe opp innsatsen i ISAF-styrkene i Afghanistan med 150 nye mann. Det ble varsla opprør mot dette internt i SV, men en så lite til det på årsmøtet i Fredsinitiativet.

Uttalelsen som ble vedtatt på årsmøtet om dette gikk i SVs favør – for en kunne jo ikke «skvise» SVerne fra nettverket. Daværende SU-leder Kirsti Bergstø gikk opp på talerstolen på møtet og uttrykte at hun var enig med de radikale kreftene som ville trekke Norge helt ut av Afghanistan – men det var så vanskelig å si dette når en ville ha med seg andre, la hun til…

Denne ansvarsfraskrivelsen for SVs deltakelse i norsk imperialisme har fortsatt nå som FN har gitt imperialistene løyve til å angripe Libya. SVs nestleder Bård Vegar Solhjell har kalt FN-resolusjonen «positiv og nødvendig» og sa til NTB at «eventuelle forslag om å sette inn bakkestyrker må vurderes svært nøye». For SV og SVere er regjeringstaburetter viktigere enn å være motstandere av imperialismen.

FN-argumentasjonen ikke gyldig

Libya har i ukesvis vært prega av kamper mellom opprørere som ønsker det korrupte Gaddafi-regimet vekk. Vi mener at folkets frigjøring må være dets eget verk, og at vestlig bombing av Libya kun vil øke oppslutningen om Gaddafi, som nå kan hevde at han står i spissen for å forsvare landet mot utenlandske aggressorer.

Vestens bombing hjelper ikke motstanden mot regimet, men undergraver de kreftene som kjemper mot Gaddafi og for et fritt og uavhengig Libya med et folk som selv velger hvordan de vil styres.

All erfaring viser at vestlig angrepskrig utelukkende sørger for lidelser for sivilbefolkninga. Dette kan vi se både i Irak og Afghanistan, hvor de USA-ledede invasjonene kun bidro til å forlenge folkets lidelser.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!