KRISTIANSAND | Tjen Folket arrangerte nylig åpent møte for Oktoberrevolusjonen i Kristiansand.

Det ble innledninger om Oktoberrevolusjonen og dens lærdommer, samt visning av en film om emnet. Etter filmvisningen ble det åpnet for diskuksjon, og hvor hovedtemaet var revolusjon og våpenmakt til proletariatet.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!