Også i Oslo ble Rød 8.mai markert for første gang.

En gruppe kommunister og antifascister dro samla til Jerbanetorget for å avholde en markering ved monumentet for Osvaldgruppa. Her holdt en aktivist en appell som fortalte om den røde antifascismens betydning generelt, og om Osvaldgruppas innsats spesielt.

Folkets helter, som satte alt på spill for den røde antifascismen, ble løftet frem som motivasjon, inspirasjon og en påminnelse for den antifascistiske kampen i vår tid.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!