TRONDHEIM | Andre møte i Rød Studiegruppe sitt engelske kurs om marxismen og kvinnebevegelsen ble nylig avholdt.

Svært vellykket studiemøte med deltagere fra fem land. Nye deltakere satte pris på muligheten til å studere og diskutere med norske kommunister.