Tjen folket bygger på marxismen-leninismen-maoismen (MLM). Vi mener dette er den mest avanserte formen for revolusjonær teori i verden i dag, og det tredje stadiet i utviklingen av en vitenskapelig kommunisme. Denne teorien er først og fremst utvikla av De fem store: Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao. Studier av denne teorien er nødvendig for å stå best mulig rusta for å kunne gjennomføre en revolusjon. På denne siden samler vi opp linker til sentrale skrifter fra disse kommunistiske klassikerne.

Marxist Internet Archive (MIA) er et stort arkiv med radikale tekster. Her finner man tekster av de fem store og andre kommunister, men også en rekke ikke-kommunister, trotskister og annet som står i motsetning til marxismen-leninismen-maoismen.

Den norske seksjonen på MIA

Marx2Mao samler tekster av de fem store.

Se våre lenkeside for andre nettsider.


Tekster av de fem store

Marx

Engels

Lenin

Stalin

Mao

Andre anbefalte tekster

Enhetsfrontens og folkefrontens problemer av Georgi Dimitrov

Lærebok i politisk økonomi av et kollektiv av Sovjet-økonomer i tida fra 1951 til 1954.

Proletariatets demokratiske diktatur av Tron Øgrim, Studentersamfunnet, 1970

Om marxismen-leninismen-maoismen av Perus Kommunistiske Parti, 1988

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!