Tjen folket bygger på marxismen-leninismen-maoismen (MLM).

Vi mener MLM er den mest avanserte formen for revolusjonær teori i verden i dag, og det tredje stadiet i utviklingen av en vitenskapelig kommunisme. Det teoretiske rammeverket i MLM er først og fremst utvikla av de fem store kommunistiske lederene Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao. Den bygger på 150 år med proletarisk klassekamp, revolusjonsforsøk, revolusjoner, sosialistisk oppbygging, folkekriger og kulturrevolusjoner – på alle verdens kontinenter.

Studier av denne teorien er nødvendig for å stå best mulig rusta for å kunne gjennomføre en revolusjon. På denne siden samler vi opp linker til sentrale skrifter fra disse kommunistiske klassikerne.

Marxist Internet Archive (MIA) er et stort arkiv med radikale tekster. Her finner man tekster av de fem store og andre kommunister, men også en rekke ikke-kommunister, trotskister og annet som står i motsetning til marxismen-leninismen-maoismen.

Den norske seksjonen på MIA

Marx2Mao samler tekster av de fem store.

Se våre lenkeside for andre nettsider.Marx


Engels


Lenin


Stalin


Mao og KKP


Gonzalo og PKP

Latin-Amerika: Folkekrigens store seire og lysende utsikter i Bandera Roja, 1970 og oppdatert på senere tidspunkt.

Marxismen, Mariátegui og kvinnevegelsen av Catalina Adrianzen, 1975.

Om marxismen-leninismen-maoismen av Perus kommunistiske parti, 1988.

Om Gonzalos tenkning av Perus kommunistiske parti, 1988.

Program og statutter av Perus kommunistiske parti, 1988.

Linjen for å bygge opp revolusjonens tre verktøy av Perus kommunistiske parti, 1988.

Masselinjen av Perus kommunistiske parti, 1988.

Militærlinjen av Perus kommunistiske parti, 1988.


Andre

Teser om enhetsfronten av Eksekutivkomiteen i Komintern (EKKI) 1921.

Enhetsfrontens og folkefrontens problemer av Georgi Dimitrov, 1935.

Lærebok i politisk økonomi av et kollektiv av Sovjet-økonomer, 1954.

Proletariatets demokratiske diktatur av Tron Øgrim, 1970.

Prinsipprogram for Arbeidernes kommunistparti marxist-leninistene av AKP m-l, 1976.

Lenge leve marxismen-leninismen-maoismen av RIM, 1993.

Vårt arbeid i urbane områder av Indias kommunistiske parti (Maoistene), 2001/2002.

Grunnkurs i MLM av indiske maoister, ukjent årstall.

Filosofiske retninger i den feministiske bevegelsen av Anuradha Ghandy (Avanti), 2006.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!