Dagens krise vil bli dyp

Det er alltid vanskelig å fastslå hvor dyp ei krise vil bli, men vi veit nok til at vi med relativt stor grad av sikkerhet kan fastslå at denne krisa vil bli dyp.

Hva er krisenes årsak?
Det er ikke mulig å forstå slike økonomiske kriser som den verden nå går inn i uten å forstå de grunnleggende lover og regler som gjelder i kapitalismen, og som Karl Marx oppdaga og har beskrevet i sitt livsverk, Kapitalen.

Tjen folket Media

Hvordan bidra til kampen?

Medlemskap

Ta kontakt

Pengestøtte

Gi på konto

Nyhetsbrev

Arbeidere og undertrykte i alle land, forén dere!