Den internasjonale linja

Formann Gonzalo har formulert den internasjonale linja til Perus Kommunistiske Parti, og lærer oss at vi som proletariske internasjonalister må utvikle den peruanske revolusjonen som en del av og i tjeneste for den proletariske verdensrevolusjonen, gjennom folkekrigens marsj fram mot vårt ufravikelige mål, kommunismen, og aldri glemme at enhver revolusjon utfolder seg innenfor verdenspolitikkens sikksakk-bevegelser.