Da NKP avviste medlemskap for krigshelten Asbjørn Sunde

Sunde kjempet for Sovjetunionen, for sosialismen, men i 1965 ble hans søknad om partimedlemskap avvist av den høyreopportunistiske ledelsen i NKP. Slik valgte revisjonistene igjen å dra partiets navn gjennom søla og lyse bann over seg selv. Den andre sida ved hendelsen, er at de som støttet Sunde og talte hans sak, var representanter for den røde linja i NKP som kjempet for marxismen-leninismen Mao Zedongs tenkning, fremst av disse Kjell Hovden, Esther Bergerud og Østkant-laget av NKP i Oslo.