Marxismen om økonomiske kriser

I 1954 ble det gitt ut en lærebok i politisk økonomi i Sovjetunionen. Denne ble utarbeidet gjennom fire år av sovjetiske økonomer og under veiledning av Sovjetunionens Kommunistiske Parti og dets leder Josef Stalin. Denne forklarer hvorfor og hvordan kriser oppstår i kapitalismen, en forklaring som også gjelder dagens krise.