Striden i Venstre – det handler om klasse

Politisk organisering er klasseorganisering. De politiske partiene representerer klasser og forskjellige fraksjoner av klasser. I den borgerlige staten representerer partiene fraksjoner av borgerskapet og småborgerskapet, og kampen mellom og innad i partiene er uttrykk for strid mellom fraksjoner i disse klassene. Partiet Venstre er ikke noe unntak.