Om dagens overproduksjonskrise

Det at koronaviruset oppsto er kun et faktum som forverrer økonomien. Uansett er det slik at bak dette faktum er det allerede en underliggende relativ overproduksjon av kapital.