Krisa – kapitalismens uhelbredelige sykdom

Denne teksten er det åttende kapittelet fra læreboka Fundamentals of Political Economy, også kjent som «Shanghai Textbook». På grunn av krisesituasjonen i verdensøkonomien i dag, har vi valgt å oversette dette kapittelet som handler om den relative overproduksjonskrisa i kapitalismen.