Sosialisme eller pandemi

Kapitalismen er et system som fører til mer sykdom og som legger til rette for pandemier av den typen vi ser nå. Må vi velge mellom sosialisme eller stadige globale sykdomsutbrudd?