40 år med folkekrig i Peru – leve den væpna kampen!

Den 17. mai er årsdagen for initieringa av folkekrigen i Peru, og i år er det et spesielt jubileum. Det er førti år siden folkekrigen ble initiert i 1980 og vi kan markere dette samtidig som den internasjonale kommunistiske bevegelsen marsjerer mot proletariatets nye internasjonale organisasjon, forent under maoismen.