Folkekrigene er aksen i verdensrevolusjonen

Vi lever i den proletariske verdensrevolusjonens epoke. Karl Marx og Friedrich Engels påviste i Det kommunistiske manifestet og i hele sine livsverk at kapitalismen er en historisk periode med en begynnelse og en slutt, og at det er proletariatets historiske oppgave å avskaffe den gjennom sin klassekamp og sin revolusjon. I vår tid utgjør folkekrigene, massenes krig under ledelse av kommunistiske partier, aksen i verdensrevolusjonen.