Etter kuppet i Chile – hva er folkets vei?

I anledning 11. september, dagen der vi markerer kuppet i Chile i 1973, har vi oversatt den følgende teksten fra den revolusjonære nydemokratiske avisen El Pueblo. Våre chilenske kamerater gir en kort beskrivelse av kuppet, bakgrunnen for det og hvordan Allendes regjering la grunnlaget for kuppet ved sin undertrykkelse av folkets kamp.