Tilbake til marxismen i det nasjonale spørsmålet

I denne artikkelen vil vi gjennom en rekke sitater fra Josef Stalin legge fram en avvisning av den borgerlige nasjonalismen i enhver form.