For maoismen og kommunistpartiet

I dag, den 26. desember 2020, er det 127 år siden formann Mao Zedong ble født. Det er i denne anledningen, 127-årsjubileet for formann Maos fødsel, at vi publiserer denne teksten fra redaksjonen til tidsskriftet Røde Fane, opprinnelig publisert oktober 2019.