Kort om den partipolitiske utviklingen i Norge

Hva er nytt og hva er ikke nytt ved utviklingen av partienes oppslutning i Norge i dag? Arbeiderpartiets fall og Senterpartiets fremgang på målingene vekker stor oppmerksomhet. Hvordan skal vi forstå dette?