Mot både koronarepresjon og koronabenektelse

Kort oppsummert går venstresida stort sett i en av to grøfter, som begge er uttrykk for en antifolkelig politikk i tjeneste av hver sin fløy av borgerskapet. Begge linjer går, på hver sin måte, direkte utover de dypeste og bredeste massene. Felles for de to linjene er at de slutter opp om å velte byrdene for pandemien over på arbeidere og fattigfolk.