Felles internasjonal 1. mai-uttalelse

Bidragsytere til Tjen Folket Media har gjennomført en oversettelse av den svært viktige internasjonale felles 1. mai-uttalelsen, som hittil er signert av 17 maoistiske partier og organisasjoner fra Amerika, Europa og Asia, deriblant de folkekrigførende partiene i Peru og Tyrkia, samt maoistene i Norge.