Norges rolle i Colombia

Urfolk i Colombia kjemper for å frigjøre jorda si fra kapitalismen og virksomhetene som ødelegger naturen, som gruvedrift, utvinningsindustri og ulovlige avlinger. Den norske staten gir bistandspenger til utjevning av forskjeller, bevaring av regnskogen og fredsarbeid, samtidig som den tjener penger på industrivirksomhet som øker forskjeller og konflikter og ødelegger naturen og urfolks livsgrunnlag.