Afghanistan – fortsatt underlagt USA-imperialismen

I løpet av en ukes offensiv overtok Taliban Afghanistan i kjølvannet av USAs tilbaketrekning. Et resultat av 20 års krig og forberedelser, folkets hat mot okkupanten og de korrupte quislingene i Kabul, og ikke minst av Talibans avtale med USA, forhandlet fram gjennom 18 måneder i Qatar. Etter to tiår er det klart: NATO, under USAs ledelse, har tapt krigen.