Folkemassene skal betale kapitalistenes krise

Staten flater ut den økonomiske krisa og dens konsekvenser, ved midlertidig støtte til bedrifter og permitterte. Det løser ikke problemene, men fordeler byrden for krisa i kapitalismen på folkemassene, og utsetter eller haler ut de verste konsekvensene.