Ukraina: Vestlige medier snakker om skjebneuke og fare for krig

Mandag 10. januar pågår det møter i Genève og Brüssel angående konflikten i Ukraina. Bakteppet er blant annet Russlands forstørrede styrkekonsentrasjon overfor Ukrainas øst-grense, samt stadige skuddvekslinger ved frontlinjen innad i Ukraina mot de to utbryterrepublikkene under russisk dominans. Ukraina sier de frykter at Russland vil invadere landet innen kort tid. Vi må forstå konflikten hovedsakelig som et uttrykk for rivaliseringen mellom USA-imperialismen og russisk imperialisme.