Foren dere under maoismen!

Med stor revolusjonær entusiasme publiserer vi her en norsk oversetting av den internasjonale erklæringa i anledning 128-årsjubileet for formann Mao Zedongs fødsel. Erklæringa ble publisert av Kommunistisk Internationale (ci-ic.org) 31.12.2021.