Perus Kommunistiske Parti om kvinnespørsmålet

Denne teksten er den fremste syntetiseringen av det marxistiske synet på kvinnespørsmålet. Tross andre feilaktige krediteringer, er teksten en offisiell tekst fra sentralkomiteen i Perus Kommunistiske Parti. Andreutgaven av teksten ble vedtatt av partiet i 1975