8. mars: Proletarisk feminisme for kommunismen!

I anledning den internasjonale arbeiderkvinnedagen 8. mars, publiserer vi her en rekke tekster om marxismen og kvinnespørsmålet. Vi reiser parolen “Proletarisk feminisme for kommunismen!” som viser retningen for en klasselinje i kvinnebevegelsen.