18. mars: Pariserkommunen 151 år

18. mars er årsdagen for Pariserkommunen. Dette var første gang proletariatet gjorde revolusjon, erobret og forsvarte makta si, og kommunen ga Marx og Engels erfaringene som ledet til deres teori om proletariatets diktatur.