På nytt om ideologi

Det høyeste produktet av materien er ånden, våre ideer og forestillinger, systematisert til ideologi.