Maoismens tre bestanddeler

Denne teksten er basert på en innledning om marxisme-leninisme-maoisme, som vektlegger de tre bestanddelene i ideologien (filosofi, økonomi og sosialisme). Vi har selv lagt inn uthevinger i flere av sitatene.