Igjen om marxismen-leninismen-maoismen

Maoismen er det tredje, nyere og høyere stadiet av proletariatets ideologi, og er allmektig fordi den er sann.