Statsbudsjettet oppsummert

Hva er hovedsidene som vi kommunister og revolusjonære bør lese ut av budsjettforslaget for den norske staten?