Nazistene og deres beskyttere i det råtne politiet

På formiddagen lørdag 29. oktober ble Oslos innbyggere møtt av at mellom 30 og 50 nazister marsjerte opp Karl Johans gate. I utgangspunktet sto politiet på sidelinjen og ga dem fritt spillerom, før 35 nazister til slutt ble pågrepet for å ikke rette seg etter politiets forsøk på «dialog».