NKP 99 år – gjenreis Norges Kommunistiske Parti!

Den 4. november 2022 markerer vi at det er 99 år siden stiftelsen av Norges Kommunistiske Parti. Revisjonismen fullførte ødeleggelsen av NKP i 1971, og i dag er det alle revolusjonæres plikt å kjempe for å rekonstituere partiet som et maoistisk parti i kamp mot all revisjonisme og opportunisme.