Ukraina: Vendepunkter i utviklinga av krigen?

En offiser og lærer ved den borgerlige norske Krigsskolen har analysert utviklinga av krigen mot Ukraina, og peker på det han mener er tre viktige vendepunkter.