Matvarekapitalistene gjør folk dødssyke for å tjene penger

Hvorfor øker matrelaterte helseproblemer i de imperialistiske landene? På tross av et ekstremt fokus på å spise «sunt» og å trene, har overvekt og helseproblemer av typen hjerte- og karsykdommer, blitt en epidemi i vestlige imperialistiske land.