Om den såkalte forsvarskommisjonen

Forrige uke den såkalte forsvarskommisjonen frem sin rapport om den norske imperialistiske statens sikkerhetspolitiske fremtidsutsikter, og konklusjonen deres er klar