Hva er konsekvent antiimperialisme?

I kjølvannet av landsmøtet i Rødt, og partiets tilslutning til en avtale med alle andre partier på Stortinget om å sende våpen til Ukraina, kan vi spørre oss: Hva er egentlig konsekvent antiimperialisme?