Chile: Falsk jordbruksreform eller agrarrevolusjon

Vi har oversatt en artikkel fra den nydemokratiske chilenske avisa El Pueblo, om utviklinga i jordbruket i Chile de siste århundrene og hvordan jordbruksreform har blitt brukt mot bøndene, til fordel for godseierne.