En måned igjen: Valg, nei! Revolusjon, ja!

Det borgerlige valget kulminerer med valgdagen 11. september, og det er nå altså en måned til dette. Tjen Folket Media har publisert en rekke tekster om den politiske situasjonen i Norge og om nødvendigheten av aktiv valgboikott.