Finland: Økt inflasjon og utbytting

En seniorøkonom ved Bank of Finland skrev nylig i bloggen sin om forskjellene i inflasjonsrater mellom ulike inntektskategorier. Konklusjonen er klar: inflasjonen er høyere for de med lavest inntekt.