Røde Fane: NKP 100 år – rekonstituer Norges Kommunistiske Parti!

Norges Kommunistiske Parti ble stiftet 4. november i 1923, som den norske seksjonen av den Kommunistiske Internasjonalen, etter hard tolinjekamp i Det norske Arbeiderparti. Som en integrert del av den internasjonale kommunistiske bevegelsen og under ledelse av den store Lenin og kamerat Stalin, organiserte partiet tusenvis av arbeidere i Norge i harde kamper. Norges Kommunistiske Parti er arbeiderklassens organiserte fortropp i Norge og vil lede proletariatet i kampen helt frem til kommunismen.